פרסומת

דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול סוג נושאים תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 2021002 מיוחדת 13/07/2021
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 שלא מן המניין 25/03/2021
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 שלא מן המניין 25/03/2021
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 2021001 מיוחדת 18/03/2021
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 מן המניין 16/03/2021
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 שלא מן המניין 23/02/2021
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 מן המניין 10/02/2021
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 מן המניין 05/01/2021
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 13 מן המניין 10/12/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 12 מן המניין 03/11/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11 שלא מן המניין 27/10/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 מן המניין 22/09/2020
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 2020001 מיוחדת 08/09/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 שלא מן המניין 14/08/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 מן המניין 21/07/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 מן המניין 16/06/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 מן המניין 07/04/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 שלא מן המניין 24/03/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 שלא מן המניין 03/03/2020
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 2019003 מיוחדת 18/02/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 מן המניין 04/02/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 שלא מן המניין 13/01/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 מן המניין תב"ר 07/01/2020
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 19 שלא מן המניין 24/12/2019
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 2019002 מיוחדת 03/12/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 18 מן המניין 03/12/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 17 מן המניין 03/10/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 16 שלא מן המניין 03/10/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 15 מן המניין 03/09/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 14 מן המניין 30/07/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 13 מן המניין 02/07/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 12 שלא מן המניין 25/06/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11 מן המניין 04/06/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 מן המניין 14/05/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 מן המניין 02/04/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 שלא מן המניין 12/03/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 שלא מן המניין 05/03/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 שלא מן המניין תקציב רגיל 26/02/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 שלא מן המניין תקציב רגיל 19/02/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 מן המניין 12/02/2019
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 2019001 מיוחדת 05/02/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 שלא מן המניין ארנונה 05/02/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 מן המניין 17/01/2019
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 מן המניין תב"ר 01/01/2019
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 2018001 מיוחדת 07/08/2018
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תב"ר 18/04/2018
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל תב"ר 16/01/2018
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל תב"ר 14/01/2018
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל 09/01/2018
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תב"ר 08/01/2018
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 02/01/2018
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תב"ר 26/12/2017
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין ארנונה תקציב רגיל תב"ר 25/12/2017
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין ארנונה תב"ר 05/12/2017
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 07/11/2017
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין כח אדם 07/11/2017
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין תקציב רגיל 25/09/2017
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל 16/08/2017
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין כח אדם 08/08/2017
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תב"ר 26/07/2017
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל 16/07/2017
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל 05/07/2017
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל 02/07/2017
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 מן המניין ארנונה 06/06/2017
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 34 מיוחדת 25/04/2017
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין כח אדם 25/04/2017
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין תב"ר 07/03/2017
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל 12/02/2017
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תב"ר 06/02/2017
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל 03/01/2017
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תב"ר 29/11/2016
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 מן המניין כח אדם 12/09/2016
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 מן המניין 02/08/2016
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל 19/07/2016
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל 11/07/2016
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 מן המניין 05/07/2016
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 33 מיוחדת 01/03/2016
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 מן המניין 01/03/2016
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 מן המניין 02/02/2016
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 שלא מן המניין תקציב רגיל תב"ר 24/01/2016
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 32 מיוחדת 12/01/2016
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11 מן המניין תב"ר 16/12/2015
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 מן המניין תב"ר 01/12/2015
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 מן המניין 03/11/2015
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 31 מיוחדת 12/10/2015
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 מן המניין 12/10/2015
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 מן המניין 01/09/2015
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 30 מיוחדת 07/07/2015
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 29 מיוחדת 07/07/2015
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 מן המניין כח אדם 07/07/2015
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 מן המניין 02/06/2015
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 מן המניין 05/05/2015
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 מן המניין 14/04/2015
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 שלא מן המניין תקציב רגיל 10/03/2015
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 מן המניין תב"ר אחר 10/03/2015
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 28 מיוחדת 03/02/2015
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 שלא מן המניין תקציב רגיל תב"ר 06/01/2015
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 27 מיוחדת 03/12/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11 מן המניין תב"ר 03/12/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 מן המניין תב"ר 07/10/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 מן המניין 02/09/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 מן המניין כח אדם 05/08/2014
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 26 מיוחדת 01/07/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 מן המניין כח אדם אחר 01/07/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 מן המניין כח אדם 10/06/2014
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 25 מיוחדת 13/05/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 מן המניין תב"ר 13/05/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 מן המניין תב"ר 25/03/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 שלא מן המניין תקציב רגיל 25/03/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 מן המניין כח אדם 18/03/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 שלא מן המניין 18/03/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 מן המניין כח אדם 11/03/2014
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 02/03/2014
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 24 מיוחדת 21/01/2014
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 21/01/2014
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 23 מיוחדת 12/01/2014
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 22 מיוחדת 09/01/2014
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 מן המניין תב"ר אחר 07/01/2014
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 15/12/2013
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 מן המניין 03/12/2013
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין אחר 17/11/2013
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין כח אדם אחר 20/08/2013
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 21 מיוחדת 04/08/2013
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 מן המניין כח אדם אחר 04/08/2013
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 מן המניין תב"ר כח אדם 08/07/2013
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 20 מיוחדת 06/05/2013
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 מן המניין תב"ר כח אדם 06/05/2013
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין אחר 06/05/2013
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 19 מיוחדת 11/03/2013
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין אחר 11/03/2013
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 מן המניין חוקי עזר אחר 04/02/2013
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל תב"ר 07/01/2013
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 11/12/2012
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 03/12/2012
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין ארנונה 26/11/2012
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 18 מיוחדת 05/11/2012
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8 מן המניין כח אדם 05/11/2012
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7 מן המניין 10/10/2012
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תקציב רגיל 10/10/2012
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 מן המניין תב"ר 03/09/2012
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 5 מן המניין תב"ר 06/08/2012
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 4 מן המניין תב"ר 09/07/2012
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 מן המניין 04/06/2012
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2 מן המניין תב"ר כח אדם אחר 21/05/2012
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין 21/05/2012
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 17 מיוחדת 19/02/2012
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1 מן המניין תב"ר 06/02/2012
פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין תב"ר 06/02/2012
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 16 מיוחדת 26/12/2011
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 15 מיוחדת 21/11/2011
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 14 מיוחדת 05/09/2011
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 13 מיוחדת 19/06/2011
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 12 מיוחדת 26/04/2011
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 11 מיוחדת 11/10/2010
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 10 מיוחדת 02/08/2010
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 9 מיוחדת 08/02/2010
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 8 מיוחדת 03/06/2009
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 7 מיוחדת 07/05/2009
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 6 מיוחדת 05/03/2009
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 5 מיוחדת 28/12/2008
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 1407 מיוחדת 17/12/2008
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 3 מיוחדת 10/06/2008
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 8068 מיוחדת 24/02/2008
פרוטוקול ועדה מיוחדת לתכנון ובניה מס' 1407 מיוחדת 24/02/2008