נסללה הדרך לשיפור נוסף של איכות הקליטה הסלולרית לתושבי הר אדר


נסללה הדרך לשיפור נוסף של איכות הקליטה הסלולרית לתושבי הר אדר, גם למנויי חברת פלפון וגם למנויי שאר החברות בעקבות דחיית העתירה של מתנגדי האנטנה

תושבות ותושבים יקרים!
אבקש להביא לידיעתכם כי בית המשפט לעניינים מנהליים דחה היום את העתירה של חברי מועצה ומתנגדי האנטנה כנגד הקמת תורן האנטנה בהר אדר.
בפסק הדין קבע בית המשפט בין השאר כדלקמן:
הליכי הוצאת ההיתר להקמת התורן על ידי רשות הרישוי היו תקינים.
בית המשפט לא מצא פגם בהחלטת וועדת הערר לדחות את הערר.
 ניתן להקים מתקני שידור על הקרקע גם באזור בניה עירונית.
בית המשפט דחה את הטענה לסיכוני הקרינה הנשקפים מתורן האנטנות לבית הספר ולמגרשי הספורט.
 הטענה לפגיעה הנופית אינה עילה המצדיקה התערבות בית המשפט בשיקול הדעת של רשויות התכנון.
 חברי המועצה ידעו על הקמת תורן האנטנות טרם הקמתו.
 הציבור ידע על הכוונה להקמת האנטנה מפרסומי המועצה באמצעות הוואטסאפ, בפייסבוק, ובדואר אלקטרוני  וזאת למרות שלפי החוק לא היה צריך להביא זאת לידיעתם.
לסיכום:
בית המשפט דן כאמור בטענות מתנגדי האנטנה והחליט לדחות את כל טענות העותרים שהועלו כנגד ועדת הרישוי בראשותי וכנגד ועדת הערר וקבע שפעלנו כדין, שכל ההליכים להקמת האנטנה היו תקינים, שאין סכנת קרינה מהאנטנה, שחברי המועצה ידעו על הקמת האנטנה והחליט לדחות את העתירה.
לאור פסיקת בית המשפט, נסללה הדרך להשלמת המהלך לשיפור הקליטה בהר אדר ביחד עם חברת פלפון, תהליך אשר נעצר בעקבות העתירה שהוגשה, ולספק קליטה סלולרית משופרת של כל חברות הסלולר לכל תושבי היישוב.
כפי שצויין בפרוטוקול הדיון הקודם בעתירה, הסכמתי לקיים דיון מקצועי במועצה לגבי החלופות לאנטנה אבל התנגדתי להצעת בית המשפט לקיים דיון במליאת המועצה מחשש להפוך את הנושא להתנגחות פוליטית ולמנוע קבלת החלטות במועצה לעומתית משיקולים זרים.
פרוטוקול פסק הדין המלא הועלה לאתר המועצה וניתן לעיין בו בקישור: https://www.har-adar.muni.il/uploads/n/1658151141.9455.pdf
אמשיך לפעול בנחישות לשמירה על בריאות התושבים וביטחונם ואממש את חובתי לשיפור קליטת הסלולר של כל חברות התקשורת בישוב.
שלכם,
חיים מנדל שקד
ראש המועצה