איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים


לידיעת התושבים:

בהנחיית נציב כבאות ארצי חל איסור מוחלט על הדלקת אש בשטחים פתוחים במהלך הימים הקרובים עקב אינדקס שריפות גבוה במיוחד.
מח' הביטחון של היישוב מתוגברת ומבצעת תצפיות לזיהוי אש ועשן באיזור היישוב.

בכל מקרה של חשד נא לעדכן את 
כיבוי אש/ קב"ט/ רבש"ץ/ סיור הישוב

בתודה 
עלי חוסיין, קב"ט המועצה
איתי בר, רבש"ץ המועצה