עדכון תעריפי ארנונה


תושבים יקרים,

 

בקשת המועצה להעלאת הארנונה לשנת 2019 קיבלה את אישור שרי הפנים והאוצר, שמשמעותו עדכון תעריפי הארנונה למפרע מיום 1/1/19.

 

בשוברי חיוב המסים של החודשים ספטמבר-אוקטובר יעודכן החיוב התקופתי לתעריפים שאושרו וכן יתווסף הפרש חד פעמי בגין החודשים ינואר-אוגוסט 2019 בסך של כ-500 ₪ לבית בגודל של 250 מ"ר. החיוב ייפרס למשלמים באמצעות הוראת קבע בנקאית ל-2 תשלומים ויזכה בקבלת הנחה בגין תשלום באמצעות ה"ק.

 

תושבים המשלמים באמצעות הוראת קבע בנקאית ואשר מעוניינים לשלם את ההפרשים לחודשים 1-8 בפריסה ל-4 תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, מתבקשים לפנות לרכזת הגבייה, הגב' ענבל צדוק, באמצעות המייל עד ליום שלישי 10/9/19 ולהשאיר פרטי טלפון נייד.

 

המייל של ענבל: gviya@har-adar.muni.il

 

בברכה,

 

ירון ארנון

מזכיר-גזבר המועצה