הודעה להורי תלמידי החטיבה והתיכון במבשרת ציון


הורים יקרים, חלקכם קיבלו היום מכתב מהנהלות חטיבת ביניים "היובל" ותיכון "הראל" בדבר ביטול הרישום לשנה הקרובה. אנו מבקשים להבהיר שהמכתב עליו חתומות מנהלות בתי הספר יצא בהנחיית יורם שמעון, ראש המועצה המקומית מבשרת ציון, 
בעקבות דרישה כספית מופרזת של תשלומים מצד מועצת מבשרת, מעבר למוגדר בחוזר מנכ"ל, בהתייחס לשלושת השנים האחרונות ולעתיד.  הצעד החד צדדי של מבשרת, שנועד להפעיל לחץ על הר אדר, אינו מקובל עלינו. הנושא מטופל על ידי צמרת משרד החינוך ובראשם מנכ"ל המשרד. אנו משוכנעים שהבעיה תיפתר ברוח טובה והמצב ישוב לקדמותו. נמשיך לעדכן אתכם. אתם מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה באמצעות המייל navatal@har-adar.muni.il.

 

בברכה,

נאוה טל

מנהלת מחלקת חינוך ונוער