מועצת הר אדר אישרה את תקציב המועצה לשנת 2019


 

מועצת הר אדר אישרה אמש [יום ג', 12/3/19], את תקציב המועצה הרגיל לשנת 2019 בסך30,465,000  שקלים.

התקציב אושר ברוב גדול של חברי המועצה בתמיכת ראש המועצה, חיים מנדל שקד, ארבעת חברי המועצה, עמיר אריהן, פנינה בן עמי -איצקוביץ, נתלי שחף ושרון צ'רקסקי. שני מתנגדים, מיכה צוראל ושי רטר. ראש המועצה לשעבר, חן פיליפוביץ, נמנע ומירי רחמים נעדרה מהישיבה.

קדמו לאישור התקציב סדרה של מפגשים בהם קיבלו חברי המועצה סקירה אודות סעיפי התקציב השונים כמו גם סקירות של מנהלי מחלקות המועצה אודות פעילות המחלקות השונות.

חיים מנדל שקד, ראש המועצה: "בהכנת התקציב לקחנו בחשבון אתגר לא פשוט של הצגת תקציב מאוזן חרף קיטון ניכר בהכנסות המועצה מול שנת 2018 לעומת גידול בהוצאות השוטפות. אני מתכוון להמשיך לפעול כדי להגדיל את הכנסות המועצה ממקורות חיצוניים. את המגמה הזו אנחנו כבר מתחילים לראות ואני מאמין כי בקרוב נוכל להציג לציבור התושבים של הר אדר את תוכנית הההשקעות המתוכננת לפיתוח תשתיות הישוב מממקורות תקציב חיצוניים".