מבנה שבט הצופים בהר אדר חזר לפעילות סדירה


חזרה לשגרה: תוקנו הליקויים במבנה שבט הצופים

אנו שמחים לבשר לכם כי הפעילות במבנה שבט הצופים, "הראל" בהר אדר, חזרה לשגרה לאחר סדרת שיפוצים שבוצעו במבנה לאחרונה, על רקע ליקויים בטיחותיים שהתגלו במקום.

עקב הליקויים, הושבתה באופן זמני פעילות הצופים במבנה. כדי לאפשר חזרה לשגרה מהירה ככל הניתן, ותוך הבטחת תקינות המבנה ושלומם של חניכי השבט השוהים בו, נבנתה תוכנית עבודה מוסדרת של המועצה מגובה בלוחות זמנים מוסכמים. 

בהנחיית ראש המועצה, שקדו עובדי המועצה תחת ניהולו של תושב הישוב, יוסי כוהל, שניאות לקחת על עצמו בהתנדבות את ניהול פרוייקט שיפוץ מבנה השבט, תוך התמקדות בשלושה תחומים עיקריים: תיקון ליקויי חשמל, חיזוק מבנים יבילים וציוד כיבוי אש. סדרת התיקונים התבצעה במתחם הרחב של השבט: מבנה הצופים המרכזי, המבנים היבילים [קראוונים המחופים אבן], והשטח שבין בית הכנסת למבנה השבט בו ממוקמות מכולות.

בעבודת צוות משותפת, נרתמו גם חניכי שבט הראל והשכבה הבוגרת, בתיאום עם ראשי השבט, למבצע ניקיון מקיף במבנה ובחללי האחסון השונים. בין היתר פונו ציוד, ריהוט ואביזרים שרמת הבלאי שלהם הייתה גבוהה. המועצה מצידה העמידה לרשות חניכי השבט מכולות אשפה ודאגה לפנות את הציוד והריהוט שאינם ראויים לשימוש. 

יודגש כי כל העבודות שבוצעו במסגרת תיקון ליקויי הבטיחות במבנה שבט הראל, כמו יתר העבודות המבוצעות במבני הציבור בהר אדר, מבוצעות תחת פיקוח של המועצה ומקבלות את כל אישורי הבטיחות הנדרשים לשימוש לפי החוק. עבודות חיפוי האבן ותיקוני המבנים והחלונות במבנה שבט הראל בוצעו בפיקוח מהנדס המועצה. עבודות החשמל בוצעו על ידי קבלן חשמל מורשה חיצוני שנשכר על ידי המועצה. קבלן החשמל הוא זה שאחראי לפקח על הפועלים המועצה. לאחר סיום כל העבודות, המבנה נבדק וניתנו כל האישורים הנדרשים ובכלל זה גם של בוחן חשמל מוסמך, של קונסטרוקטור וקצין הבטיחות של המועצה. רק לאחר קבלת אישורים אלו, ניתן ההיתר לחניכי שבט הראל לחזור לפעילות במבנה. 

לדברי חיים מנדל שקד, ראש המועצה: "אני מעריך את פועלם וגאה בפעילותם של חניכי השבט. הם ראויים לקבל מבנה ראוי, נעים ומזמין שיאפשר להם לקיים את פעילות הערכית והחשובה שהם מובילים. אני שמח לראות את צמיחתה של תנועת הצופים בישוב והשפעתה ואני מתכוון להמשיך ולתמוך בשבט הראל ולפעול למען רווחת חניכיו. בהזדמנות זו אני מבקש להודות לתושב הישוב, יוסי כוהל, שכהרגלו נעתר לסייע ובהתנדבות".