אגרת לתושבים - ארנונה לשנת 2019


תושבים יקרים שלום רב,                                                                                                                                                                        26 בינואר, 2019

עדכון בדבר ארנונה למגורים

 

 

מיום כניסתי לתפקיד הודעתי כי כל שיניע אותי בתפקידי כראש מועצה הוא שליחות ציבורית. התחייבתי לעשות הכל במטרה לשפר את איכות החיים ורווחת התושבים בכל התחומים: חינוך, נוער, איכות סביבה, רווחה, גיל שלישי, פיתוח תשתיות, ספורט ופנאי ועוד. בפני ניצב החזון למצב את הר אדר כיישוב "קהילתי איכותי מוביל במדינה" ובכוונתי לעמוד ביעד זה.

כחלק ממדיניות של שקיפות ציבורית אותה הנהגתי עם כניסתי לתפקיד,  אני מבקש להביא לידיעתכם כי בנסיבות  הקיימות ומתוך האחריות הציבורית המוטלת על כתפיי,  בכוונתי להמליץ למליאת המועצה לאשר העלאת הארנונה למגורים בהר אדר בשיעור של 6%. משמעות מהלך זה: תוספת של כ-60 שקלים בממוצע לחודש למשפחה. תוספת זו תניב למועצה כ -750,000 שקלים מתוך 1,000,000 שקלים שחסרים כיום בתקציב המועצה, ואין מקור תקציבי חלופי שיכול לממנם.

אני מבקש לחלוק עמכם את הנסיבות שהביאו אותי להחלטה לא פשוטה זו, שהיא צו השעה:

1.      משרד הפנים מסרב לדון בבקשתנו לתיקון עיוותים בנוסחת מענק האיזון, עד שלא נעלה את הארנונה בשיעור של 5% לפחות - על רקע העובדה שהארנונה בהר אדר היא מהנמוכות בארץ (כ- 50.5 שקלים למ') ביחס למקובל בישובים בעלי מאפיינים דומים כמו מבשרת, עומר, כפר ורדים, מיתר, כוכב יאיר ואחרים (10%-35% יותר מהארנונה אצלנו).
 

2.      למועצה גרעון צבור של כ-1.7 מיליון שקלים! העלאת הארנונה הינה כורח המציאות ומרכיב חיוני בהכנת תכנית רב שנתית לכיסוי הגרעון.

3.      קופת קרן הפיתוח של המועצה ריקה! ב 3 השנים האחרונות המועצה השתמשה בכ-940,000 שקלים מקרן הפיתוח לממן את התקציב השוטף של המועצה. התוצאה: לא רק שאין כסף בקרן הפיתוח, נדרש גם למצוא מקור חילופי למאות אלפי שקלים שמומנו מקרן הפיתוח וחסרים בתקציב השוטף.

4.      מימון משרות חדשות בהנחיית משרד הפנים - לקראת אישור התקציב, משרד הפנים מחייב אותנו לאייש ולערוך שינויים במשרות סטטוטוריות כמו: העלאת משרת מנהל מח' חינוך מ 50% ל 100%, הפרדת משרת המזכיר מהגזבר,  ומינוי מנהל יחידת נוער.

5.      עלייה בהזדקקות לשירותי רווחה – חל גידול משמעותי בהוצאות עקב גידול במספר התושבים הנזקקים לשירותי רווחה, שהמועצה חייבת לתת להם מענה. מנגד חל קיטון באחוז ההשתתפות של המדינה למחלקת הרווחה ביישוב.

6.      שחיקה מתמשכת בהשתתפות משרד החינוך במימון הסעות התלמידים למבשרת ולירושלים. המשמעות: המועצה מממנת ממקורותיה כ-400 אלף ₪ בשנה למימון הסעות תלמידים זכאי הסעה.

נוכח נסיבות אלו, אי העלאת הארנונה לא תותיר ברירה, אלא, לקצץ ברמת השירותים הקיימת בהר אדר ולפגוע באיכות החיים של התושבים. במצב זה, הפגיעה תבוא לידי ביטוי ביכולת המועצה להשתתף במימון תל"ן בבית הספר בישוב ובתיכון הראל, בהעברת כספים לתנועת הצופים, במימון פעילות הנוער, בתקצוב הגיל הרך, בתחזוקת מבני ציבור, בתקצוב פעילות למיגור סמים ואלכוהול, במימון פעילות מועדון 50+, בצמצום במספר הפועלים, בתחזוקת גינון ועוד.

לצד זאת אני מבקש לעדכן אתכם:

-          גיוס תרומה לשיקום האנדרטה - השבוע אישרה קק"ל בסיוע משרד הביטחון תקציב של  650,000 שקל לטובת הקמת פארק יישובי באזור האנדרטה. תודה מיוחדת לתושב היישוב, נחום זקן שסייע והאיץ את התהליך.

-          פועלים לתיקון העיוות שיאפשר להר אדר לקבל תקציבי ממשלה גבוהים – בתמיכת יו"ר המרכז לשלטון מקומי, נבחרתי לשמש כיו"ר משותף לוועדה לחוסן יישובי שהוקמה לראשונה במרכז לשלטון מקומי. המטרה: הקמת קרן ייעודית לתיקון עיוותים באותן רשויות מקומיות כמו הר אדר שנמנעת מהם הקצאת משאבים ממשלתיים, מכיוון שהם נכללים בדרוג סוציו-אקונומי גבוה של תושבים, ולצד זאת אין להם הכנסות מארנונה עסקית.

  

אני מזמין כל תושב/ת שמבקשים הבהרות בנושא לפנות אלי ישירות. אני נכון לשוחח, להיפגש ולדון עמכם בכל שאלה. בנוסף, בימים הקרובים נודיע על מועד למפגש תושבים בו נאפשר לכולם להעלות שאלות ולקבל הבהרות.

אני מבקש להבהיר כי מהלך זה יתבצע ברגישות המתחייבת. המועצה תמשיך להיות קשובה למשפחות שמתקשות לעמוד בנטל הארנונה, ועומדות בקריטריונים לקבלת הנחה בארנונה באמצעות ועדת הנחות ארנונה של המועצה.

 

בכבוד רב ובברכה חמה,

 

חיים מנדל שקד

ראש  המועצה