ברק מזרחי
מנהל מחלקת חינוך ונוער
02-6293121
052-8644351

אורית בורלא
מנהלת גני ילדים
02-6293141
054-6909433

מורן גל
מנהלת יישובית לביטחון קהילתי, רכזת צעירים ומתנדבים .
050-8280088

אתי אוזנה
רכזת הסעות
050-6426418

מירי דודיאן
מנהלת תחום הניו מדיה ורכזת נוער
02-6293139
054-5244200
גלעד טל
מדריך מוגנות
055-6861656