עלי חוסיין
קב"ט - אחראי על התפעול השוטף וריכוז תחום הביטחון ביישוב
02-6293134
054-3244050

קבלת קהל בתיאום טלפוני

בטחון וחרום:

  • קשר עם קבלני ונותני השירותים למיניהם. מצבי חרום
  • ריכוז ההערכות בנושא פס"ח (פינוי סעד חללים)