אדוה גפני
רכזת רישוי ופיקוח בנייה

שעות קבלה:  בתיאום מראש בלבד!
בימים א'-ב' וד' בין השעות 09:00-14:00

 

תיאור התפקיד:

המהנדס הוא הסמכות המקצועית בתחום התכנון והבניה כמתכנן, כמייעץ לראש הרשות והמועצה וכמבצע של מדיניות הוועדה המקומית ושל רשויות התכנון. 

המהנדס אחראי על התחומים הבאים:

מחלקת הנדסה - אחראית על תחומי התכנון, הבינוי והתשתיות במועצה, תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון היישוב.

תכנון שטח השיפוט של הרשות המקומית

 1. הכנת תוכניות מתאר, תכניות מפורטות ופרוגרמות.
 2. שינוי ייעודי קרקע בהתאם לתכניות.
 3. ייצוג הרשות בוועדות התכנון.

רישוי ופיקוח

 1. אישור תוכניות לבניה, בקשות להיתרי בניה והקלות בבניה.
 2. פיקוח על העמידה בהוראות, באישורים ובתקנים - בבניה ובשימוש, ונקיטת הצעדים המתבקשים, בהתאם.
 3. איתור מבנים וקירות מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם.

הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה

רישוי- הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות (תב"עות), אישור תכניות לבניה, טיפול בבקשות להיתרי בניה והקלות בבניה, מתן היתרי בניה וטפסי 4.

פיקוח- פיקוח על עמידה באישורים ותקנים בהתאם להוראות החוק, אכיפת חוק התכנון והבניה במרחב התכנון של הר אדר, טיפול בחריגות בניה ותלונות תושבים, טיפול במבנים מסוכנים, אכיפת הסדר,הניקיון והבטיחות באתרי הבניה.

רשות תמרור מקומית - גיבוש תכניות להסדרת שיפור התנועה ביישוב, סימונים, תמרורים בתחום הרשות, ואישורם ברשות התמרור המקומית ומול הגורמים המוסמכים.

בנייה ציבורית - תכנון ובניית מבני ציבור ופיתוח שטחים ציבוריים בתחומי הרשות המקומית. שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור.

עבודות ציבורית - תכנון, ביצוע ופיקוח על ביצוע עבודות תשתית בתחומי הרשות המקומית (ביוב, מים, כבישים וכדומה) שנעשות ע"י הרשות המקומית או מי מטעמה.

פרוייקטים מרכזיים לקידום:

 • תכנון בריכת השחייה כשלב ב' של מרכז הספורט.
 • מרכז מסחרי חדש.
 • כביש גישה להר אדר.
 • התייעלות אנרגטית (החלפת תאורת רחובות לתאורת לד, הצבת תאים פוטו-וולטאים על מבני ציבור וכד').
 • מתחם יבלונקה (70 יח"ד בבניה רוויה- מדורגים).
 • תכנון וקידום מתחם האנדרטה.
 • שיפוץ גני ילדים ישנים.
 • חידוש תשתיות בתחומי היישוב.
 • בית העלמין.