ליאל רותם
מהנדסת המועצה
02-6293128

יונתן לובל
מ"מ מהנדסת מועצה
02-6293128
054-4925111

אדוה גפני
רכזת רישוי ופיקוח בנייה
02-6293135

שעות קבלה:  ימים א'-ה'  בין השעות 09:00-14:00

בתיאום מראש בלבד!

מהנדסת המועצה 

היא הסמכות המקצועית בתחום התכנון והבניה כמתכנן, כמייעצת לראש הרשות והמועצה, וכמבצעת של מדיניות המועצה, הועדה המקומית ושל רשויות התכנון.

מחלקת הנדסה -

אחראית על תחומי התכנון, הבינוי והתשתיות במועצה, תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון היישוב.

 

הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה -
רישוי- הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות (תב"עות), אישור תכניות לבניה, טיפול בבקשות להיתרי בניה והקלות בבניה, מתן היתרי בניה וטפסי 4.
פיקוח- פיקוח על עמידה באישורים ותקנים בהתאם להוראות החוק, אכיפת חוק התכנון והבניה במרחב התכנון של הר אדר, טיפול בחריגות בניה ותלונות תושבים, טיפול במבנים מסוכנים, אכיפת הסדר,הניקיון והבטיחות באתרי הבניה.
רשות תמרור מקומית -
גיבוש תכניות להסדרת שיפור התנועה ביישוב, סימונים, תמרורים בתחום הרשות, ואישורם ברשות התמרור המקומית ומול הגורמים המוסמכים.
עבודות ציבוריות -
תכנון, הכנת מכרזים, ביצוע ופיקוח על עבודות הפיתוח והתשתית בתחומי הרשות המקומית.(ביוב, מים, כבישים, עמודי תאורה וכד').
בנייה ציבורית -
תכנון והכנת מכרזים לבניית מבני ציבור, ופיתוח שטחים ציבוריים בתחומי הרשות המקומית.
שיפוץ ותחזוקת מבני ציבור ושטחים ציבוריים.

פרוייקטים מרכזיים לקידום:

 • תכנון בריכת השחייה כשלב ב' של מרכז הספורט.
 • מרכז מסחרי חדש.
 • כביש גישה להר אדר.
 • התייעלות אנרגטית (החלפת תאורת רחובות לתאורת לד, הצבת תאים פוטו-וולטאים על מבני ציבור וכד').
 • מתחם יבלונקה (70 יח"ד בבניה רוויה- מדורגים).
 • תכנון וקידום מתחם האנדרטה.
 • שיפוץ גני ילדים ישנים.
 • חידוש תשתיות בתחומי היישוב.
 • בית העלמין.

המהנדסת אחראית על התחומים הבאים:

מחלקת הנדסה - אחראית על תחומי התכנון, הבינוי והתשתיות במועצה, תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון היישוב.

תכנון שטח השיפוט של הרשות המקומית

 1. הכנת תוכניות מתאר, תכניות מפורטות ופרוגרמות.
 2. שינוי ייעודי קרקע בהתאם לתכניות.
 3. ייצוג הרשות בוועדות התכנון.

רישוי ופיקוח

 1. אישור תוכניות לבניה, בקשות להיתרי בניה והקלות בבניה.
 2. פיקוח על העמידה בהוראות, באישורים ובתקנים - בבניה ובשימוש, ונקיטת הצעדים המתבקשים, בהתאם.
 3. איתור מבנים וקירות מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם.

הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה הר אדר

אחראית על סדר יום, החלטות רשות רישוי, כולל בקשות להיתרי בנייה

יו"ר הועדה חיים מנדל שקד

מהנדסת הועדה ליאל רותם

רכזת הועדה אדוה גפני

שלום לכולם,