ששי אילוז
רבש"ץ
02-6293140
050-6095392
שעות הקבלה: בתיאום מראש 
 
  • העסקת פועלים פלשתינאים, כניסה / יציאה מהיישוב ושהייה בו
  • קשר עם גורמי ביטחון חוץ (מג"ב עוטף ירושלים / משטרה / צה"ל)
  • טיפול באירועים ביטחוניים
  • מעבר בידו
  • היתרי עבודה לפועלים פלשתינאים ביישוב
  • בט"ש (ביטחון שוטף)
  • כיתת כוננות
  • מרכיבי ביטחון (גדר ביטחון, תאורת ביטחון, שערים, דרך ביטחון)