שם מלא

חברים

דוא"ל

יו"ר הועדה - חיים מנדל שקד 

054-2017777

[email protected]

פנינהבן עמי איצקוביץ 

050-6214186

[email protected]

חן פיליפוביץ

050-5338688

[email protected]