לכבוד מחלקת גזברות

 

 

בקשה להוצאת הזמנת רכש

 
 
 

אני הח"מ מבקש/ת בזאת להוציא הזמנת רכש לפי הפרטים הבאים:

 
נא לסמן את כמות הצעות המחיר שהתקבלו: (חובה) שדה חובה
 
 
 
 
 

שימו לב חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים

המלצת מנהל המחלקה:

 

במקרה של ספק חדש - יש לדאוג לשלוח את הקישור הבא לספק ולוודא שמילא אותו https://www.har-adar.muni.il/351/

שימו לב ההזמנה תישלח אליכם ואתם אחראיים להעבירה לספק, לפקח כי העבודה בוצעה בהתאם להזמנה ולהעביר חשבונית חתומה על ידכם להנהלת החשבונות.

 

Browser not supported

 

אישור מנהל רכש: