אין כניסת פועלים משער בידו עד להודעה חדשה

בברכה,
מחלקת ביטחון הר אדר