שם הפארק

שם התלמיד (שם מלא)

 

 

מאשר לבני/בתי

 

אין לבני/לבתי כל בעיה רפואית ואין לו/לה כל מגבלה רפואית

* ביציאה לפארקים על התלמיד להיות בשעה שנקבעה מראש בנקודת האיסוף

 

Browser not supported