1. מעסיקים בעלי תיק מעסיק במנהל האזרחי:

 • חידוש רישיון לעובד קיים (עובד שקיים לו אישור בתוקף ונדרש לחדשו)
 • כדי לחדש רישיון עבודה לעובד קיים אין צורך באישור רבש"צ, ניתן להזין את הפרטים באתר של המנהל האזרחי לחצו כאן

הגשת בקשה לעובד חדש ( או עובד ללא אישור בתוקף)

  דרישות :
              

1.התחייבות מעסיק 

2. בקשת היתר ואישור רבש"צ 

3. ימולא במקרה של מעסיק פרטי בנקיון או בשיפוץ- טופס הצהרה למעסיק פרטי

        קבצים אלו נדרשים בעת פתיחת התיק במנהל האזרחי באופן חד פעמי

 • כל התהליך מתבצע מול מינהל התעסוקה ולא דרך המועצה. לבירורים - מוקד מינהל התעסוקה *4943
 • כחלק מהתהליך, על כל בקשה להיתר נדרשת חתימה של הרבש"צ. בקשת היתר ואישור רבש"צ
  מספר וואטסאפ למשלוח בקשת ההיתרים לחתימת הרבש"צ: 0543244055.

4. בעת הגשת הבקשה להזמנת עובד פלסטינאי חתמתם על הצהרה על הבנת חובותיכם לתשלום שכר מינימום לעובדים וביטוח העובדים מפני תאונות עבודה.

קצין מטה לענייני תעסוקה במנהל האזרחי ביקש להביא לידיעת המעסיקים שהחל מיום 1.1.2022 תוקפו של רישיון עבודה חדש בסקטור משק בית (עוזר/ת בית, גנן וכל עובד קבוע אחר), לעבודה בתחומי איו"ש, שיונפק לעובד פלסטיני שהוזמן על ידי מעסיק, לא יעלה על 30 יום.

כל חידוש של רישיון עבודה בסקטור משקי הבית באיו"ש, גם לעובדים פלסטינים ותיקים, מותנה בהצגת מסמך מטעם הביטוח לאומי, המעיד כי מעסיקו של העובד ביטח את העובד במוסד לביטוח לאומי. 

על מנת לפתוח תיק מעסיק בביטוח לאומי, יש להיכנס לקישור הבא: https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/House_keeper/Pages/HovotMaasikMeshekBait.aspx

5. מידע נוסף

כניסת פועלים משער בידו בימים א-ה מתבצעת בין השעות 06:30-07:00.
יציאה בימים א-ה בין השעות 15:30-16:00
כניסת פועלים ביום שישי מתבצעת בין השעות 06:30-07:00
יציאת פועלים ביום שישי בין השעות 10:50-11:00 ובין השעות 14:30-15:00.

 • שהיית פועלים פלשתינאים ביישוב מותרת עד השעה 16:00 בימי השבוע וביום שישי עד השעה 15:00.
 • לא תותר הימצאות פועלים פלשתינאים בתחומי היישוב לאחר השעה 16:00 בימות השבוע ומיום שישי מהשעה 15:00 ועד ליום ראשון בבוקר.
 • אין להשאיר פועל פלשתינאי ללא השגחה בזמן שהייתו ביישוב.
 • על הפועלים לשהות אך ורק באתר העבודה/ הנכס שבו הם עובדים ואין מעבר עצמאי ללא עדכון הרבש"צ וליווי של הפועל אל מקום העבודה הבא
 • למעט מזון, חל איסור מוחלט על הכנסת כלי עבודה/ חלפים וציוד בעת הכניסה ליישוב ממעבר בידו
 • ציוד / כלי עבודה / מתנות / מוצרי אלקטרוניקה הניתנים לפועלים מחייבים אישור בכתב מצד הנותן על הדברים שניתנו, בפירוט מדויק (על מנת למנוע מהפועל אי נעימות בבידוק היציאה)
 • בכל אירוע חריג, המעורב בו פועל פלשתינאי, יש לעדכן מיידית את הרבש"צ ו/או את מחלקת הביטחון