אין כניסת פועלים פלסטינאים להר אדר עד להודעה חדשה

 

בברכה, 

מחלקת ביטחון