ח/6581 

לכבוד
גזברות המועצה 
 

 

 

 

 

הצהרה על הנחת הורה יחיד

א. פרטים אישיים:

האם את/ה תושב/ת ישראל

אנא סמן (חובה) שדה חובה
 

ב. הילדים שנמצאים בחזקתי:

ג. לצורך הגדרת "הורה יחיד", כמשמעו לפי חוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב 1992, יש לסמן

    את ההגדרות הרולוונטיות: 

   
אנא סמן (חובה) שדה חובה
 

ד. חתימה על ההצהרה (רצ"ב צילום ת.ז + ספח)

Browser not supported