התאמת נגישות - סקייטפארק, רחוב שדרות הראל

 

חניה נגישה לרכב גבוה (וואן)

 

 

 יש

 

חניה נגישה לרכב רגיל

 

 

 יש

 

תאי שירותים נגישים

 

 

 יש

 

רכז נגישות המועצה, לתיאום ובקשות פרטניות : מר ירון ארנון
[email protected]


טל': 02-6293123