התאמות נגישות באשכול גני הילדים

רחוב האלה 45

חניה נגישה לרכב גבוה (וואן)

יש

חניה נגישה לרכב רגיל

יש

תא שירותים נגישים

יש

כיתות גן מונגשות

יש

 

רכז נגישות המועצה, לתיאום ובקשות פרטניות : מר ירון ארנון
[email protected]


טל': 02-6293123