התאמת נגישות - מגרש רב תכליתי

רחוב מבוא הפסגה 1

 

חניה נגישה לרכב גבוה (וואן) 

 

 

יש

 

חניה נגישה לרכב רגיל

 

 

יש

 

תא שירותים נגישים

 

 

יש


רכז נגישות המועצה, לתיאום ובקשות פרטניות : מר ירון ארנון
[email protected]


טל': 02-6293123