ריקי גלמידי
רכזת תרבות וחוגים
מורן גל
מנהלת יישובית לביטחון קהילתי, אחראית תחום ונוער, רכזת מתנדבים ועובדת סוציאלית קהילתית
02-6293149
050-8280088
מירי דודיאן
רכזת נוער
02-6293139
0545244200