ריקי גלמידי
רכזת תרבות וחוגים
02-6293130
מורן גל
רכזת מתנדבים
02-6293149
050-8280088
מירי דודיאן
מנהלת תחום הניו מדיה ורכזת נוער
02-6293139
054-5244200