"הרשות לביטחון קהילתי" הוא משרד השייך למשרד לביטחון פנים.  הרשות פועלת למניעת אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי חברתית ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול.
תכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול ברשויות מקומיות החליפה, את התכניות למניעת אלימות שהפעיל המשרד ברשויות מקומיות, 'עיר ללא אלימות' ו'מצילה' ואת התכניות למאבק בסמים ובאלכוהול שהפעילה 'הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול', טרם הקמת הרשות.
חזון הרשות הוא שהמשרד יהווה גורם מקצועי מוביל במדינת ישראל למניעת אלימות, עבריינות התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ואלכוהול. הרשות תוביל באמצעות פעולותיה לשיפור הביטחון האישי של תושבי הקהילה.
הרשות פועלת לקידום הביטחון האישי בקרב התושבים, למול מגוון הצרכים השונים, באמצעות הפעלה, ייזום ופיתוח של תכניות ומענים בתחומי פעילותה ובהתבסס על מומחיותה המקצועית ושיתופי פעולה עם גורמים האמונים, בין השאר, על שמירת הביטחון האישי של התושבים.
מוקדי הפעולה ברמה מקומית הם: פנאי, קהילה, ביטחון, חינוך וטיפול ושיקום. 
מוקדי הפעולה ברמה לאומית: פיתוח שירותים חדשים, חקיקה, מדידה והערכה, קשרי חוץ, תכנון, כספים ובקרה, מידע וידע, הסברה, הכשרה ופיתוח הון אנושי, ממשקים בין משרדיים ותיאום מהלכים לאומית. 

תפקידו של מנהל תכנית בישוב הוא לתת מענה של הסברה למיגור תופעות שליליות בישוב. זאת נעשה ע"י כתיבת תכנית עבודה, היגוי משאבים בעט הצורך, בקרה על התכנית ותכלול מהלכים המחברים בין השותפים.