סוג העוסק
סוג העוסק (חובה) שדה חובה
אישור ניהול חשבון או שיק מבוטל