שעות פעילות מרפאת הר אדר

 

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

משרד

8:00-11:00

14:00-18:00

-----------

8:00-12:00

8:00-11:30

אחות (איילת)

9:00-11:45

14:00-19:00

-----------

9:00-12:00

9:00-11:45

ד"ר ג'יריס

 

ניתן לתאם תור באתר ללא סיסמא

-----------

14:00-19:00

-----------

7:30-12:30

7:30-11:30

ד"ר אילן אשקלוני

 

ניתן לתאם תור באתר ללא סיסמא

7:30-12:30

-----------

-----------

-----------

-----------

טיפת חלב

 

קביעת תורים דרך 2700*

15:30-19:30

8:00-14:00

-----------

 

-----------

-----------

בדיקות דם

ניתן לתאם תור באתר ללא סיסמא

 

7:30-8:45

-----------

-----------

7:30-8:45

7:30-8:45

 

ניתן לזמן תור באתר כללית לייעוץ טלפוני או תור רגיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טלפון: 02-5706444 מס' פקס 02-5706433