בזמן רעידת אדמה יש לצאת לשטח פתוח מהר ככל האפשר.

במידה ואין אפשרות לצאת מהבית יש להיכנס לממ"ד ולתפוס מחסה תחת רהיט כבד.

במידת האפשר יש לנתק מפסקי חשמל ראשיים ולסגור ברזי גז ומים.

אין לשוב למבנים לאחר סיום הרעידה מחשש לרעידות משנה.

לאחר רעידת אדמה, היישוב יערך למתן סיוע ראשוני לתושבים.