באירוע שריפה של יער שמסכנת את ביתכם, יש לצאת מהבית, להתרחק ממקור האש, להזעיק כיבוי אש (102) ולעדכן את המוקד היישובי.