בזמן הישמע אזעקה עקב ירי טילים זמן הכניסה למרחב מוגן הוא דקה וחצי.

יש להיכנס למרחב המוגן מיד עם השמע האזעקה.

במידה ואתם בנסיעה ברכב, יש לעצור בצד הכביש, להתרחק מהרכב ולשכב על הבטן כשהידיים מגוננות על הראש.

במידה ואתם בשטח פתוח ללא מבנים בסביבה, יש להישכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.