ריקי גלמידי
רכזת תרבות וחוגים
שעות קבלה: ימים א'-ה' 09:00-15:00