הודעת בחירות הקלק/י כאן                                                                                          

הצבעה בקלפיות מיוחדות הר אדר הקלק/י כאן

תוצאות מדידות קרינה  הר אדר 30.08.2023 הקלק/י כאן

הנחיות הרשות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות הקלק/י כאן

מדריך אבטחת מידע להתקשרות עם גורם חיצוני לבחירות הקלק/י כאן

עיקרי העשיה שנת 2022 הקלק/י כאן 

החלטה בית המשפט  הקלק/י כאן 

עמדת משרד החינוך הקלק/ י כאן 

הר אדר עתירה הקלק/ י כאן 

הר אדר בקשת צו ביניים הקלק/ י כאן 

תוצאות מדידות קרינה  הר אדר 31.08.2022 הקלק/י כאן 

פסק דין בעתירה כנגד אנטנה הקלק/י כאן 

פרוטוקול עתירה בנושא אנטנה הקלק/י כאן

עמדת משרד החינוך בנושא האנטנה הקלק/י כאן 

חוות דעת קרינה בתחום תדרי הסלולאר למתחם יבלונקה הר אדר הקלק/י כאן

החלטת וועדת הערר בנושא האנטנה הקלק/י כאן

מצגת של השר תקשורות יעוז הנדל הקלק/י כאן 

דוח קרינה מניטור גלאי רציף בסטודיו למוזיקה הקלק/י כאן 

פרוטוקול ישבה עם חברת פלאפון הקלק/י כאן 

דוח ביקורת פינת החי 2021 הקלק /י כאן 

ייעוץ קרינה אלקטרומגנטית הר אדר הקלק/י כאן 
פרוטוקול פגישת ההידברות בנושא האנטנה הקלק/י כאן 

למידעון תוצאות מדידות קרינה ניטור רציף סטודיו למוזיקה הקלק/י כאן

 למידעון תוצאות מדידות קרינת האנטנה הקלק/י כאן 

למידעון תוצאות מדידות קרינת האנטנה החדשה באזור בית הספר הקלק/י כאן 

 למידעון אנטנה סלולרית הוקמה בקצה מבוא הפסגה קובץ 1 הקלק/י כאן

 למידעון אנטנה סלולרית הוקמה בקצה מבוא הפסגה קובץ 2 הקלק/י כאן

 למידעון אנטנה סלולרית הוקמה בקצה מבוא הפסגה 3 הקלק/י כאן

למידעון אפריל 2019 הקלק/י כאן