אדוה גפני
רכזת רישוי ופיקוח בנייה
 
בקשות לקבלת מידע יש לפנות בכתב בלבד למייל: adva@har-adar.muni.il