בניין המועצה
בית ספר יסודי - הר אדר
גני ילדים - הר אדר

מבנה המתנס

ספריה ציבורית
מועדון 50+
מרכז הספורט
מגרש רב תכליתי
סקייטפארק