• בית ספר יסודי הר אדר
  • ספריה ציבורית
  • מרכז הספורט
  • בניין המועצה
  • מגרש רב תכליתי
  • סקייטפארק