לדיווח הממונה על חופש המידע לשנת 2020 לחצו כאן 

לדיווח הממונה על חופש המידע לשנת 2019 לחצו כאן

לדיווח הממונה על חופש המידע לשנת 2018 לחצו כאן