מחלקת הנוער :
מחלקת הנוער מאמינה בכוח הנוער לפעול, לשנות ולהיות כוח משמעותי בחברה. המחלקה אחראית על כלל בני הנוער ביישוב לרבות תנועות הנוער. המטרה החינוכית היה להנחיל בקרב בני הנוער ערכים של מעורבות חברתית, אכפתיות, מנהיגות כלפי עצמם וזולתם. צוות מחלקת הנוער פועל לבסס את תחושת השייכות בקהילה ובחברה ומעודד לעשיה חברתית ונתינה ולהיותם אזרחים טובים ופעילים.  
 
תפקידה של מחלקת הנוער היא לגבש את מדיניות הפעולה בנושאי הנוער בתחומי הרשות. 
אנו שואפים לייצר רצף חינוכי – חברתי מבוקר עד ערב, באמצעות תמיכה ושיתופי פעולה בין גורמים שונים (כגון : מועצת הנוער, מחלקות המועצה השונות, תנועת הצופים ועוד) 
חשוב לנו לתת את המענים הנכונים לצרכי הפנאי המשתנים של בני הנוער, לעודד למעורבות בקהילה ולטפח את רוח ההתנדבות והעשייה.