- פינוי הגזם מתבצע בימים א', ג', ה'. יש להוציא את הגזם מהגינה לרחוב, מבלי לחסום, בין השעות 07:00-12:00

- התיאום מתבצע דרך האפליקציה בלבד.

- לידיעתכם, מכלי הקרטון מפונים אחת לשבוע, בימי ב'

- מכלי האשפה מפונים בימי ב', ד', ו'