ממחלף הראל להר אדר

ימים א'-ה'

יום ו'

07:00

07:00

07:50

07:50

08:40

08:40

09:40

09:40

10:25

10:25

11:20

11:20

12:20

12:20

13:20

13:20

14:20

 

15:20

 

16:20

 

17:20

 

18:20

 

19:00

 

19:50

 

21:05

 


המשיכו להתעדכן באמצעות אפליקציות "מוביט" ו"כל קו"
עלות הנסיעה למבשרת והסביבה כ-5 ש"ח בלבד
נסיעה טובה!