לוח זמנים מירושלים להר אדר

לוח זמנים מהר אדר לירושלים

06:10

06:15

07:30

06:40

09:00

07:55

10:35

    09:25    

12:35

  11:00 *

13:35

  13:00 *

14:35

  14:00 *

15:35

  15:00 *

16:35

  16:00 *

17:35

  17:00 *

18:35

  18:00 *

20:05

  19:00 *

21:45

  20:30 *

 

22:10

 

* כולל עצירות בתחנות מבשרת ציון
המשיכו להתעדכן באמצעות אפליקציות "מוביט" ו"כל קו"
עלות הנסיעה למבשרת והסביבה כ-5 ש"ח, ולירושלים כ-8.20 ש"ח

נסיעה טובה!