מלאני אזולאי
מ"מ מנהל מח' הספורט ומעדון הכושר
0528333614
 
מייל: haradarmount10@gmail.com