מלני אזולאי
מ"מ מנהל מח' הספורט ומעדון הכושר
054-7634945
 
מייל: haradarmount10@gmail.com