תקנון חדר הכושר – הר אדר

חדר הכושר נבנה ועוצב ברמה המתקדמת ביותר בעולם, תוך התייחסות מרבית לצורכי המתאמנים. ציוד הכושר האירובי והשרירי שנרכש בשנת 2017  והוא האיכותי והמתקדם מסוגו בעולם.

חברת life fitness האמריקאית מעניקה נוחות, מקצועיות ואיכות למשתמש.

מדריכי הכושר עומדים לרשות המנויים, למתן הדרכה, ייעוץ והכוונה.

חדר הכושר בהר אדר מיועד אך ורק לתושבי הר אדר ולעובדיו.

שעות הפעילות:

ימים א'–ה' :  06:00-13:00, וגם 15:00-22:00

יום שישי: 07:00-16:00

יום שבת: 08:00-18:00

בימי חול המועד סוכות ופסח הפעילות עד שעה 20:00.
שינויים בשעות הפעילות יפורסמו באתר האינטרנט ובלוח המודעות.

הרשמה לחדר הכושר

ההרשמה לחדר הכושר הינה בהתאם לסוגי המנויים ולמחירים כפי שנקבעו על ידי מחלקת הספורט של הר אדר.

מחלקת הספורט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המנויים ו/או המסלולים ו/או מחיריהם על פי שיקול דעתה הבלעדי,  כמובן בהודעה מראש.
רישום לחדר הכושר הינו מגיל 14 (מותנה בהסכמת ההורה). 

ראשית יש לרכוש מנוי לחדר הכושר במשרדי המועצה או באתר המועצה, בהתאם לסוגי המנויים ומחיריהם. הצגת קבלה על תשלום תאפשר הנפקת תג זיהוי (שתבוצע בחדר הכושר) המתיר כניסה לחדר הכושר ולחוגיו.

בעת הרישום יש להעביר למשרד חדר הכושר אישור רפואי על כשירות להתאמן בחדר הכושר, זאת לפני האימון הראשון (בהתאם לחוק הספורט).

תג הזיהוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. ישנו איסור שימוש בתג זיהוי החבר ע”י אדם אחר.

יש חובה בצילום תמונת פנים ע"י נציג חדר הכושר לצורך זיהוי החבר.

על החברים להעביר את תג הזיהוי בדלפק הקבלה לפני הכניסה לחדר הכושר. הכניסה נרשמת במערכת המחשב של חדר הכושר.

לא תתאפשר כניסה לחדר הכושר ללא תג הזיהוי האישי של החבר.

במקרה של אובדן תג זיהוי, יונפק בחדר הכושר תג חדש כנגד תשלום דמי טיפול של 50 ₪. סכום זה עשוי להתעדכן מעת לעת.

במסגרת הפעילות במועדון הכושר על המנויים להקפיד על הנהלים הבאים:

 • בכניסה יש להעביר את תג הזיהוי. מתאמנים חדשים נדרשים להציג את כרטיס המנוי הקבוע בפני המדריך.
 • נא להקפיד על כניסה עם נעלי ספורט נקיות (ללא בוץ או אבק).
 • לעיסת מסטיק אסורה לחלוטין.
 • מנויים אשר מצב בריאותם השתנה במהלך תקופת המנוי נדרשים להעביר אישור רפואי מתאים ומפורט על מנת לבחון את מידת התאמתם להמשך אימון בחדר הכושר.
 • השימוש בכל המכשירים מחייבת שימוש במגבת גדולה ופריסתה על המכשור, לרבות אופניים, מכשיר אליפטי ושאר מכונות הכוח.
 • הכנסת מזון וכוסות שתייה אסורה (ניתן להשתמש במכלי שתייה אישיים).
 • השימוש בטלפונים סלולריים בתוך חדר הכושר אסור.
 • יש להישמע להוראות המדריך/ה.
 • במהלך אימון עם משקולות יש להקפיד על מרווח בטיחות מהמתאמנים האחרים.
 • בעבודה עם משקולות על מוט יש לוודא סגירת הסוגרים היטב.
 • כל מתאמן נדרש להקפיד על החזרת המשקולות למקומן בתום הפעילות.
 • אין להוציא משקולות יד או אחרות ממתחם המשקולות החופשיות
 • הפעילות על המכשירים האירוביים מוגבלת בעת עומס ל-30 דקות בלבד למכשיר.  יש להקפיד ולכבות המכשירים בסיום הפעילות.
 • השימוש בחדר כושר ללא נוכחות מדריך אסור בהחלט.
 • אין להכניס חיות מחמד למועדון.

מיזוג אוויר: הטמפרטורה הינה קבועה מראש (20 מעלות)

Personal training  חדר הכושר מציע למנויים המעוניינים בכך שירותי מדריך אישי   

ומה עושים עם התיקים והציוד האישי?

במועדון הכושר הותקנו לוקרים (במלתחות), . ארונות חיצוניים לתיקים גדולים ותאים פנימיים לציוד אישי קטן (בחדר הכושר), כגון משקפיים, טלפונים סלולריים ועוד. יש להימנע מהנחת כל פריטי ציוד במקומות אחרים ברחבי המרכז, אך יחד עם זאת הציוד הוא באחריות המתאמן והנהלת מרכז הספורט אינה אחראית עליו.

הפסקת מנוי

בכפוף להוראות כל דין ניתן לבטל מנוי תוך 14 יום ממועד חתימת התקנון וכנגד תשלום דמי ביטול בסך 150₪ לכל אדם שנרשם כחבר במועדון הכושר, בתוספת תשלום עבור תקופת המנוי שחלפה ממועד ההרשמה ועד למועד הפסקת המנוי. חרף האמור מובהר שככל שהוראות הדין ישתנו, תנאי ביטול המנוי יקבעו בהתאם להוראות הדין.

הודעה על הפסקת מנוי תהיה בכתב בלבד. ביטול המנוי יתייחס לתאריך קבלת הבקשה במועדון הכושר ובכפוף לאישור נציג מרכז הספורט.

במעמד ביטול המנוי חייב המנוי להסדיר את תשלום כל הסכומים הנובעים מהפסקת המנוי, בהתאם לתחשיב שיערך ע"י נציג חדר הכושר שיטפל בכך.

החבר נותן בזאת למועצה הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בכרטיס האשראי או בהוראת הקבע (באמצעותו משולמים דמי המנוי) לגבות כל חוב, כולל דמי הפסקה ורכישות אחרות, שהחבר יהיה חייב בתום תקופת המנוי .

הקפאת מנוי

מרכז הספורט מאפשר לבצע הקפאת מנוי לתקופה של שבועיים עד חודש בהתאם לאורך וסוג המנוי. מרכז הספורט אינו מחייב כספית את הלקוח בגין זמן ההקפאה. על החבר לוודא כי קיבל אישור בדבר קבלת הבקשה ע"י נציג מרכז הספורט. זמן ההקפאה הינו קבוע בהתאם לסוג מנוי ואינו ניתן להארכה. על החבר להודיע מראש ובכתב למועדון על רצונו להקפיא את המנוי.

הקפאת מנוי בגלל שירות מילואים לא תחושב במניין זמן ההקפאה המצטבר בכפוף להמצאת צו גיוס בר תוקף.

לא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית.

כללי

הנהלת מרכז הספורט רשאית לא לקבל או לא לחדש מנוי ו/או להרחיק מפעילות מנוי שיפר את כללי המקום ו/או לא ינהג באופן נאות ו/או יגרום לנזקים.

המועדון רשאי לסיים את חברותו של כל חבר במקרה של הפרה של הוראות התקנון ו/או של הוראות הנהלת מועדון הכושר או המועצה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה במועדון ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון, את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו.

במידה של פגיעה ברכוש, בניקיון או בכלל הציבור, או אי ציות לאחראי מטעם מרכז הספורט, שומרת הנהלת מרכז הספורט את הזכות לבטל מנוי ללא החזר כספי ואף לתבוע את נזקיה מהמנוי ואף לא לחדש את המנוי של אותו אדם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ועל פי שיקול דעתה את התקנון והתקנון המחודש יפורסם באתר האינטרנט של המועצה, וכל שינוי שיוכנס בתקנון יכנס לתוקף תוך 30 יום מיום פרסומו והמנויים מתחייבים להתעדכן באתר האינטרנט לגבי חידושים לכל הפחות פעם ב- 30 יום.

חתימה על תקנון זה תקפה גם בזמן חידוש מנוי עבור המנוי המחודש.

את תקנון מועדון הכושר ניתן לראות באתר האינטרנט ועותק במשרדי חדר הכושר והוא מחייב את כל מנויי המרכז ללא יוצאים מן הכלל.

המנוי מאשר כי קרא את התקנון, המהווה חוזה בין המועצה למנוי ובחתימתו על התקנון מאשר החבר כי טרם חתימתו על התקנון ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בעל-פה בדבר זכותו להפסיק את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך.

החבר נחשב כמי שקרא, הבין, אישר והסכים להוראות התקנון והוא מחויב לנהוג לפיו.