מידע ותקנון:

 

כדי שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות - הנכם מתבקשים להקפיד לקרוא בעיון את נוהלי ההרשמה והתשלום שלהלן:
 1. מערכת החוגים תחל לפעול בתאריך 1.09.22 ותסתיים בתאריך 30.6.23. לא יתקיימו שיעורים בערבי חג וחג (אלא בתיאום מיוחד עם המדריכים). ייעשה כל מאמץ לקיים את מלוא המפגשים.
  בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון כל חופשות החגים. התשלום לפעילות החוגים מחושב על פי תעריף שנתי וניתן לחלקו לתשלומים חודשיים בהוראת קבע חודשית לעמותה לחינוך משלים בהר אדר או בתשלומים חודשיים בכרטיס אשראי (לא תשלום מראש) לנוחיותכם; כך שאם ניאלץ לקטוע את פעילות החוג נוכל לעצור את התשלומים. המחיר המוצג בחוברת הוא מחיר שנתי ל-10 חודשי פעילות.

ההרשמה לחוגים הנה הרשמה שנתית, באמצעי התשלום שצוינו לעיל. משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

 1. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנים במספר מינימלי של משתתפים.
 2. בגין היעדרות מדריך, או בשל ביטול שיעור חוץ בגלל מזג אוויר, יוחזר השיעור במועד אחר עפ"י תיאום מראש. אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים של החוג.
 3. לכל אחד זכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות בשיעור הניסיון במידה ויבחר להמשיך, יחויב באופן מלא.
 4. הרישום לחוגים וההשתתפות בהם מותנים בהיעדר חובות חוגים ו/או מיסים למועצה. משפחה החייבת כספים למועצה או למערך החוגים לא תורשה להשתתף בפעילות החוגים לשנה הנוכחית עד להסדרת החוב. משפחה שלא עומדת בכל התשלומים, העמותה תהא רשאית להפסיק את השתתפותה בהתראה של 7 ימים.
 5. ההרשמה לחוגי תשפ"ב תתבצע דרך הקישור באתר האינטרנט של המועצה
  www.har-adar.muni.il))
 6. גם אלו הממשיכים בחוגים משנה לשנה - חייבים בהרשמה מחודשת. אופני התשלום: בהוראת קבע באמצעות טופס ההרשמה המקוונת (שימו לב, זוהי האפשרות המועדפת!), או בתשלומים חודשיים בכרטיס אשראי בהרשמה המקוונת.
 7. ניתן להפסיק השתתפות בחוג עד ה-25 בכל חודש, בכתב בלבד, לא ניתן לבטל טלפונית. ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  [email protected].
  יש ליידע גם את המדריך/ה לגבי הפסקת ההשתתפות בחוג, אך אין להסתפק בהודעה למדריך בלבד.

לא תתקבל הודעת ביטול בכל דרך אחרת ובדיעבד. למפסיקים פעילות אחרי 31 במרץ לא יינתן החזר כספי. דמי ביטול – 50 ש"ח

 1. לא יוחזרו שיעורים או כספים בגין חצאי חודשים, היעדרויות בודדות או נסיעות לחופשה, למעט היעדרויות מסיבות רפואיות (3 שבועות לפחות), בצירוף אישור רפואי מתאים.
 2. המדריך אחראי לילדי החוג רק בשעת פעילות החוג אליו נרשמו. הורים - נא דאגו להביא ולאסוף את ילדיכם לחוג ובחזרה - בזמן.
 3. יש להקפיד הקפדה יתרה על הנחיות משרד הבריאות בדבר היגיינה וריחוק.

 

בערב יום הזיכרון ליצחק רבין ובערב יום השואה החוגים יסתיימו בשעה 19:00

      בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל - החוגים יסתיימו בשעה 17:00

 

העמותה לחינוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתכניות החוגים המפורסמות בחוברת זו.