יסוד סניף האגודה למען החייל (אל"ח) בהר אדר

ישיבת הנהלת הסניף מיום 5/6/06                                                                          

משתתפים:

 

 

 

עמיחי אופיר -

מזכיר המועצה/מתנדב

 

הניה רוטשילד -

רכזת חינוך תרבות/מתנדבת 

 

ברכה אברמיצקי -

מתנדבת  

 

נחום זקן -

מתנדב

 

דוד אפרתי -

מתנדב

  יעקב מאוטנר - יו"ר סניף אל"ח ירושלים

[נעדרו:

דבי בן צור -

חברת מועצה

 

דורית פסו -

מנהלת שרותי רווחה

 

מלכה גאגין -

מתנדבת

 

קלמן זוהרה -

מתנדבת

 

זאב מחנאי -

מתנדב ]

 

 

הכרזה על פתיחת הסניף

א. מכריזים בזאת על כינון הסניף בהר אדר. 

ב. החברים דלהלן מתמנים כהנהלת הסניף (זמנית עד לבחירות שיתקיימו במהלך השנה: ברכה אברמיצקי, מלכה גאגין, זוהרה קלמן, נחום זקן ודוד אפרתי.

ג. בחירה בדוד אפרתי כיו"ר הנהלת הסניף ובמלכה גאגין כגזברית.