חברי ההנהלה המצומצמת:

יו"ר הסניף: מיכה צוראל נייד: 052-2872070

גזברית: אלונה אלט, נייד: 052-3709358