הגשת בקשה להעלאה חריגה בארנונה 2024 - איגרת לנישום

.צו ארנונה 2024 - העלאה חריגה 7.32%הקליקו/י כאן

לצו ארנונה 2024 הקליקו/י כאן 

לצו ארנונה 2023 הקליקו/י כאן

לצו ארנונה 2022 הקליקו /י כאן 

לצו ארנונה 2021 הקליקו כאן

לצו ארנונה 2020 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2019 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2018 הקלק/י כאן      הודעה על שומת ארנונה לשנת 2018

לצו ארנונה 2017 הקלק/י כאן      הודעה על שומת ארנונה לשנת 2017

לצו ארנונה 2016 הקלק/י כאן      הודעה על שומת ארנונה לשנת 2016

לצו ארנונה 2015 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2014 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2013 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2012 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2011 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2010 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2009 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2008 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2007 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2006 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2005 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2004 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2003 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2002 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2001 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 2000 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 1999 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 1998 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 1997 הקלק/י כאן

לצו ארנונה 1996 הקלק/י כאן