ירון ארנון
גזבר ומזכיר
02-6293123
054-3244040

יסמין עוגן
מנהלת חשבונות

שמרית זקן
מנהלת חשבונות ורכש

ענבל צדוק
גבייה
02-6293127
0543992844

שעות פעילות:

ימים א', ג', ד', ה' 14:15-16:00 8:30-13:30

יום ב' - אין קבלת קהל

הגזברות - ניהול כספי אחראי

המועצה המקומית הר-אדר מתאפיינת בניהול כספי אחראי שקיבל הכרה רשמית בדירוג היציבות הכלכלית שערכה חברתBDI  (ביזנס דאטה ישראל) למועצות מקומיות ואזוריות לשנת 2006 בו הגיעה המועצה למקום השני, לעומת מקום רביעי בשנת 2005.

במסגרת מדד היציבות הכולל של הרשויות המקומיות נבחנה גם יעילות הרשות המקומית. יעילות הרשות המקומית בוחנת את יכולתה לספק רמת שירותים מסוימת במינימום משאבים. על-מנת לבחון את יעילות הרשויות נבחנו מספר פרמטרים: מספר תושבים ביחס למספר העובדים ברשות, סך התקציב לתושב, רמת השירות הכוללת ביחס למספר התושבים, עודף/ גירעון לתושב ויחס הגבייה.

בבחינת יעילותן של המועצות המקומיות והאזוריות נמצא, כי הר אדר היא המועצה אשר שיפרה את נתוניה באופן הבולט ביותר מכל הרשויות בארץ כשעלתה מהמקום העשרים ותשעה בשנת 2005 למקום השמיני המכובד בשנת 2006.

המועצה מקפידה לשמור על איזון תקציבי למרות הפיחות החד שחל בשנים האחרונות בכספים שמקבלת המועצה ממשרד הפנים בגין "מענק איזון".

שיעורי הגביה של הרשות הם מהגבוהים בארץ ועומדים על למעלה מ: 96% מהחיובים השוטפים, כאשר מרבית תשלומי התושבים משולמים באמצעות הוראות קבע בנקאיות מדי חודש.

התשלום המקובלים במועצה לספקים הם שוטף+30 יום. תשלומים אלו מועברים ישירות לחשבונות הבנק של הספקים מדי סוף חודש באמצעות מערכת מס"ב