טופס מקוון להגשת מועמדות 

שאלון הגשת מועמדות למשרה פנויה

נציגי ציבור לוועדות מכרזים 

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז חיצוני למנהל המחלקה לשרותים חברתיים 2021 קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/11/2021
שם המכרז: מכרז הסעות הר אדר- אישור קיום ביטוח הסעות עדכני 29-7-21 קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/08/2021
שם המכרז: מענה לשאלות הבהרה מיום 29-7-2021 קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 29/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/08/2021
שם המכרז: מכרז הסעות - מתוקן נספח א מסלולים למכרז תשפ"ב למכרז 01/2021 קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/08/2021
שם המכרז: מכרז הסעות- תשובות והבהרות לאחר מפגש קבלנים 19/7/21 למכרז הסעות 01/2021 קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/08/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד רכז נוער רשותי קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: נספח למכרז 01/2021 - הסעות תלמידים תשפ"ב קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/08/2021
שם המכרז: מכרז 01/2021 - הסעות תלמידים תשפ"ב ( שימו לב יש נספח למכרז) קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 14/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/08/2021
שם המכרז: רכז ביטחון שוטף צבאי (רבש"ץ) בהר אדר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2021
שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד רכז/ת הגיל הרך קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 02/06/2021
שם המכרז: ועדה השלושה החלטה על התקשרות קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2021
שם המכרז: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתקנים של חב' "חלום חדש" קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 06/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/05/2021
שם המכרז: מילוי ממלא מקום רכזת תרבות וחוגים קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/03/2021
שם המכרז: בקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר הקמה וניהול של מגדל תקשורת סלולארית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 09/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2021
שם המכרז: מכרז לתפקיד מ"מ רבש"צ קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/04/2021
שם המכרז: החלטה על התקשרות לשרותי ניהול ופיקוח – מכרז לאיסוף ופינוי פסולת מוצקה קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 06/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 11/12/2020
שם המכרז: מכרז וטרינר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 13/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 29/10/2020
שם המכרז: מכרז רכז נוער קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 23/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2021
שם המכרז: מכרז מבקר קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 08/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/10/2020
שם המכרז: מכרז פקח קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/10/2020
שם המכרז: מכרז 5-2020 צהרון ניצנים בית ספר יסודי הר אדר קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 29/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2020
שם המכרז: מכרז יעוץ משפטי חיצוני - מענה לשאלות הבהרה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 27/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2020
שם המכרז: מכרז 3/2020 הפעלת צהרוני גני ילדים – נוסח מתוקן של נספח ה' למסמך א' קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 19/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2020
שם המכרז: מכרז צהרונים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 17/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2020
שם המכרז: מכרז יעוץ משפטי חיצוני - מענה לשאלות הבהרה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2020
שם המכרז: מכרז מס' 2/2020 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/05/2020
שם המכרז: מכרז מס' 3/2020 להפעלת צהרונים בגני הילדים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/05/2020
שם המכרז: מנהל אחזקה ("אב בית") למתקני הספורט והתרבות ביישוב קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/03/2020
שם המכרז: טופס בקשה - מנהל אחזקה ("אב בית") למתקני הספורט והתרבות ביישוב קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/03/2020
שם המכרז: מכרז 01/2020 להפעלת מעונות יום כולל שאלות והבהרות קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/03/2020
שם המכרז: החלטת ועדת שלושה - התקשרות עם משכל לניהול ופיקוח מכרז שרותי ליסינג תפעולי לכלי רכב קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 04/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2019
שם המכרז: החלטת ועדת שלושה - התקשרות עם משכל לניהול ופיקוח מכרז התקנה ואחזקה של מתקני חשמל קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 28/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/04/2020
שם המכרז: ממלא/ת מקום לתפקיד בקר רישוי בנייה ומפקח בנייה - משרה זמנית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 21/08/2019
שם המכרז: מתן שירותי ניקיון ופיקוח במבני ציבור קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 30/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד מנהל שפ"ע קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/06/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד רבש"צ (תיקון בשל טעות במכרז קודם) קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/06/2019
שם המכרז: הזמנה להצעת הצעות לדוכן מזון מהיר בערב יום העצמאות 8.5.19 קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 01/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/04/2019
שם המכרז: החלטת ועדת שלושה - התקשרות עם משכל לניהול ופיקוח מכרז שרותי אבטחה 2019 קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 13/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2019
שם המכרז: אישור ועדת שלושה - פיקוח על שירותי פינוי אשפה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 04/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/03/2019
שם המכרז: רכז/ת נוער קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2019
שם המכרז: רבש"צ קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2019
שם המכרז: ממונה על שירותי חירום וביטחון קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2019

חזור למכרזים פעילים