עבודות לשיקום היער


תושבות ותושבים יקרים,

המועצה ממשיכה לעקוב אחר העבודות לשיקום הנזקים שנגרמו בעקבות עבודות חברת מקורות להקמת מאגר המים ביער המורים במסגרת פרויקט המערכת החמישית לירושלים.
עבודות החציבה של הבריכה הסתיימו זה מכבר והתחילה העבודה להקמת הבריכה שמתוכננת להסתיים בקיץ הקרוב וזאת במקביל להשלמת הנחת צינור המים בקטעים החסרים.

במקביל לעבודות שעדיין בעיצומם, החלה בשבועות האחרונים פעילות לשיקום המקומות שהעבודה בהם הסתיימה כמו גם בשטחים הצמודים לדרך האספלט המובילה לבריכה כדרך נוף.
במסגרת זו  נשתלו מאות עצים, ואלפי שיחים וצמחים: אלונים, כליל החורש, ליבנה רפואי, אלת מסטיק ועוד. בנוסף הוטמנו כ – 4500 פקעות של חצבים, רקפות, סתווניות נרקיסים ועוד. כמו כן, נזרעו כ – 12 דונמים של צמחי ופרחי בר: צתרה ורודה, דם המכבים, מרוות יהודה, מרווה ריחנית, מרווה ירושלים, נשרן, דוחן, לוטם שעיר, לוטם מרווני ועוד.

במהלך השבוע הקרוב תבצע קק"ל עבודות גיזום נדרשות ביער המורים ובמהלך החודש תמשך שתילת מיטב צמחי ארצנו ביער ובדרכים המובילות אליו.
אנא הקפידו לשמור על החי והצומח בדגש על מתחמי השתילה החדשים, וכמובן על ניקיונו ויופיו של היער הקסום והיקר לנו מכל.

ראש המועצה, חיים מנדל שקד, ערך במקום סיור עם מנכ"ל המועצה וד"ר שילי דור חיים, תושבת הישוב שמלווה את העבודות לשיקום היער בהתנדבות והודה לה וליניב בר, תושב היישוב, אשר אמון על עבודות  הגינון והשיקום הנופי מטעם חברת מקורות.
ראש המועצה הודה מקרב לב להם ולתושבים המעורבים, אשר מלווים את הפעילות ביער במסירות ובאהבה גדולה.