הרשמה:

להרשמה צרו קשר עם ריקי גלמידי, רכזת תרבות וחוגים

02-6293130

rik@har-adar.muni.il