שם

טלפון

דוא"ל

חיים מנדל שקד - ראש המועצה

054-2017777

[email protected]

עמיר אריהן

050-6215177

[email protected]

פנינה בן עמי איצקוביץ

050-6214186

[email protected]

נתלי שחף

052-3832585

[email protected]

איתמר הראל

050-6777125

[email protected]

חן פיליפוביץ

050-5338688

[email protected]
מירי רחמים 050-8713273 [email protected]
מיכה צוראל

052-2872070

[email protected]
אילן כליפא 052-5993720 [email protected]