תושבות ותושבים יקרות/ים,

מצורף לכם טופס הזמנה להצטרפות לקול קורא במועצת המטופלים בהר אדר.
מטרת הפרויקט הינו ייצוג "קול המטופל/ת" בפרויקטים שונים ועיצוב תהליכים במרפאה.

כללית1

כללית2