מועצת הנוער היישובית היא הגוף הרשמי, הנבחר והמייצג של בני הנוער ביישוב. המועצה מורכבת ממנהיגים צעירים שנבחרו על ידי הנוער ביישוב.
תפקידה של מועצת הנוער היינו לייצג את הנוער בפני מקבלי ההחלטות ביישוב, לפעול למען רווחת הנוער ותרבות שעות הפנאי. כמו כן המועצה לוקחת חלק פעיל בניהול חיי הנוער ביישוב בתחום הקהילתי חינוכי.
נציגי המועצה משתתפים בישיבות שונות עם המועצה המבוגרת, ומליאות נוער מחוזיות. חברי המועצה נפגשים לישיבה שבועית שוטפת, דנים בצרכי כלל בני הנוער ביישוב, ומתרגמים אותם ליוזמות ופעילויות מעשיות בשטח.
מועצת הנוער פועלת כחלק ממערך מועצות התלמידים והנוער בישראל ובהתאם להנחיות מועצת התלמידים והנוער הארצית, מינהל חברה ונוער – משרד החינוך וחוק הרשויות המקומיות.
נציגי המועצה מייצגים את הנוער במועצת התלמידים והנוער המחוזית ובפורומים שונים ונהנים ממערך הכשרות מקצועיות במהלך השנה, סמינרים מחוזיים ומקום ליזמות צעירה.
למועצה יכולים להתמודד ולהיבחר בני נוער משכבות ט' - י"ב.
בני נוער משכבות ז' - ח' יכולים להצטרף למועצה כפעילים.

מעוניינים להצטרף ?
צרו קשר עם מורן גל -050-8280088